Inspirationspris

Copyright 2014 © All Rights Reserved

Shiba-No-Kai

Svensk rasklubb för shiba

grundad 1983

柴 犬

 

 

 

Vi tar tacksamt emot nomineringar till Shiba-No-Kai's

inspirationspris.

 

Priset tilldelas medlem i klubben som tagit tillvara

shibans egenskaper och påvisat detta i positiv anda.

 

Genom att dela med sig av egna erfarenheter sprider vi mer kunskap om

shiban och kan därmed inspirera fler till att utforska sin shibas

egenskaper och kapacitet.

 

Styrlesen väljer ut det vinnande bidraget.

Nästa gång inspirationspriset delas ut är på

Årsmötet 2017.

 

Inspirationspriset

2017

2016

2015

2014 Inget delades ut!

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004