Styrelsen

Copyright 2014 © All Rights Reserved

Shiba-No-Kai

Svensk rasklubb för shiba

grundad 1983

柴 犬

 

 

Shiba-No-Kai:s verksamhetsplan för 2015

 

 

· Följa upp hur RAS efterföljs samt påbörja revidering av densamma.

 

· Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare

i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

 

· Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om

i landet involverade i klubbens arbete.

 

· 2015 års Shibaspecial anordnas av lokalavdelning Syd i Tvååker 12 juli, domare: Mirko

Lundén.

 

· Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

 

· Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba,

samt årets Utställningsveteran .

 

· Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina

ägare gör gott för rasen.

 

· Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.

 

· Iordningställa en web-shop.

 

· Hälsoenkät planeras att utsändas under året.

 

· Delta med rasmonter på Stockholms hundmässa och MyDog.