Styrelsen

 

 

Shiba-No-Kai:s Verksamhetsplan för 2018

 

Då rasstandarden för shiba är reviderad fortgår arbetet av RAS.

Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade i klubbens arbete.

2018 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med ÖKK.

Hålls i Norrköping 3 juni, domare Anne-Chaterine Edoff

Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, samt årets Utställningsveteran .

Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för rasen.

Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.

Hälsoenkät utsändas första halvan av 2018 och resultat kommer redovisas.

Påbörja planering av domarkonferens 2020.