Styrelsen

Copyright 2014 © All Rights Reserved

Shiba-No-Kai

Svensk rasklubb för shiba

grundad 1983

柴 犬

 

 

Shiba-No-Kai:s verksamhetsplan för 2017

 

•Följa upp hur RAS efterföljs samt påbörja revidering av densamma.

•Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av

landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

•Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade

i klubbens arbete.

•2017 års Shibaspecial anordnas av styrelsen och lokalavdelning Syd. Hålls i Malmö 27 maj, domare;

Marianne Baden

•Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

•Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, samt årets

Utställningsveteran .

•Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för

rasen.

•Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.

•Hälsoenkät planeras att utsändas under året.

•Delta med rasmonter på Stockholms hundmässa