Styrelsen

Grundad 1983

柴 犬


Shiba-No-Kai:s Verksamhetsplan för 2018


  • Då rasstandarden för shiba är reviderad fortgår arbetet av RAS.
  • Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.
  • Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade i klubbens arbete.
  • 2018 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med ÖKK. Hålls i Norrköping 3 juni, domare Anne-Chaterine Edoff
  • Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.
  • Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets lydnadsshiba, årets utställningsshiba, samt årets utställningsveteran .
  • Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för rasen.
  • Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.
  • Hälsoenkät utsändas första halvan av 2018 och resultat kommer redovisas.
  • Påbörja planering av domarkonferens 2020.