Styrelsen

Grundad 1983

柴 犬

 

 

Shiba-No-Kai:s Verksamhetsplan för 2018

 

 

• Då rasstandarden för shiba är reviderad fortgår arbetet av RAS.

• Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i

olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

• Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i

landet involverade i klubbens arbete.

• 2018 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med ÖKK.

Hålls i Norrköping 3 juni, domare Anne-Chaterine Edoff

• Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

• Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba,

samt årets Utställningsveteran .

• Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina

ägare gör gott för rasen.

• Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.

• Hälsoenkät utsändas första halvan av 2018 och resultat kommer redovisas.

• Påbörja planering av domarkonferens 2020