Klubben

Grundad 1983

柴 犬

 

 

SHIBA-NO-KAI är japanska och betyder shibans klubb.

 

 

Shiba-No-Kai är den officiella rasklubben i Sverige.

Vi är en rasklubb som via Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben bildades 1983 och har augusti 2018 228 medlemmar

Shiba-no-kais syfte är bl. a:

 

- att främja avel av mentalt och fysiskt friska hundar.

- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

- att informera om shibans beteende och dess fostran.

 

 

 

 

 

Shiba-No-Kai

 

Klubben bildades 1983

Shiba-no-kais syfte är bl. a:

 

- att främja avel av mentalt och fysiskt friska hundar.

- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

- att informera om shibans beteende och dess fostran.

Alla är välkomna att ta kontakt med ordförande

 

eller någon annan i styrelsen om ni har några frågor angående klubben

 

 

------------------------

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

 

- Tidningen Shiban som utkommer med 4 nr/år

- Klubben arrangerar en utställning (Shibaspecialen) varje år

- Klubben arrangerar shibaträffar och aktiviteter runt om i landet

- Klubben säljer shibarelaterade saker, såsom smycken och t-shirts.

- Som medlem i Shiba-No-Kai är du automatiskt medlem i SSUK- Svenska Spets- och Urhundsklubben.

Besök vår medlemssida.