Klubben

Copyright 2014 © All Rights Reserved

 

 

Shiba-No-Kai

 

Klubben bildades 1983

Shiba-no-kais syfte är bl. a:

 

- att främja avel av mentalt och fysiskt friska hundar.

- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

- att informera om shibans beteende och dess fostran.

Alla är välkomna att ta kontakt med ordförande

 

eller någon annan i styrelsen om ni har några frågor angående klubben

 

 

------------------------

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

 

- Tidningen Shiban som utkommer med 4 nr/år

- Klubben arrangerar en utställning (Shibaspecialen) varje år

- Klubben arrangerar shibaträffar och aktiviteter runt om i landet

- Klubben säljer shibarelaterade saker, såsom smycken och t-shirts.

- Som medlem i Shiba-No-Kai är du automatiskt medlem i SSUK- Svenska Spets- och Urhundsklubben.

Besök vår medlemssida.

Shiba-No-Kai

Svensk rasklubb för shiba

grundad 1983

柴 犬

 

 

SHIBA-NO-KAI är japanska och betyder shibans klubb.

 

 

Shiba-No-Kai är den officiella rasklubben i Sverige.

Vi är en rasklubb som via Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben bildades 1983 och har nov 2016 263 medlemmar

Shiba-no-kais syfte är bl. a:

 

- att främja avel av mentalt och fysiskt friska hundar.

- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

- att informera om shibans beteende och dess fostran.

 

 

 

 

 

Shiba-No-Kai:s verksamhetsplan för 2015

 

 

•Följa upp hur RAS efterföljs samt påbörja revidering av densamma.

 

•Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

 

•Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade i klubbens arbete.

 

•2015 års Shibaspecial anordnas av lokalavdelning Syd i Tvååker 12 juli, domare: Mirko Lundén.

 

•Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

 

•Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, samt årets Utställningsveteran .

 

•Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för rasen.

 

•Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.

 

•Iordningställa en web-shop.

 

•Hälsoenkät planeras att utsändas under året.

 

•Delta med rasmonter på Stockholms hundmässa och MyDog.