Inspirationspris

Inspirationspris


Vi tar tacksamt emot nomineringar till Shiba-No-Kai's inspirationspris.


Priset tilldelas medlem i klubben som tagit tillvara shibans egenskaper och påvisat detta i positiv anda.


Genom att dela med sig av egna erfarenheter sprider vi mer kunskap om  shiban och kan därmed inspirera fler till att utforska sin shibas egenskaper och kapacitet.


Styrlesen väljer ut det vinnande bidraget.


Nästa gång inspirationspriset delas ut är på årsmötet 2021.Nominering till inspirationspriset 2021


Inspirationspriset


2020

2020

2020

2019 Inget delades ut!

2018

2017

2016

2015

2014 Inget delades ut!

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004