Styrelsen

Grundad 1983


Shiba-No-Kai:s Verksamhetsplan för 2019 • Då rasstandarden för shiba är reviderad fortgår arbetet av RAS. 

 

 • Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter. 

 

 • Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade i klubbens arbete. 

 

 • 2019 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med Hallands Kennelklubb.

          Arrangeras i Tvååker 14 juli, domare Janice Bannister, England 

 

 • Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året. 

 

 • Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, samt årets Utställningsveteran . 

 

 • Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för rasen. 

 

 • Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai. 

 

 • Hälsoenkäten som gjordes 2018 redovisas under 2019. 

 

 • Arbete inför domarkonferens 2020 pågår. 

 

 • Delta på SSUK,s konferenser och Fullmäktige. 

 

 • Ombyggnad av hemsidan intensifieras. 

 

 • Bidra med en rasbeskrivning till tidningen Härliga Hund. 

 

 • Delta med Rasmonter på Stockholms Hundmässa under förutsättning att tillräckligt med medlemmar och antal shibor deltar i montern och att budget hålles. 

 

 • Påbörja planering av utställningen 2020.