Styrelsen

Grundad 1983


Shiba-No-Kai:s Verksamhetsplan för 2020 • Då rasstandarden för shiba är reviderad fortgår arbetet av RAS.

 

 • Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

 

 • Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade i klubbens arbete.

 

 • 2020 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med Östergötlands Kennelklubb, som hålls i Norrköping 7 juni, domare Tino Pehar, Kroatien.

 

 • Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

 

 • Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, samt årets Utställningsveteran.  Uppdatera reglerna för lydnadsshiban.

 

 • Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för rasen.

 

 • Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai.

 

 • Arbete inför domarkonferens 2020 fortgår.

 

 • Delta på SSUK,s konferenser och Fullmäktige.

 

 • Bidra med en rasbeskrivning till tidningen Härliga Hund.

 

 • Delta med Rasmonter på Stockholms Hundmässa under förutsättning att tillräckligt med medlemmar och antal shibor deltar i montern och att budget hålles.

 

 • Påbörja planering av utställningen 2021.