Medlemskap

Välkommen till oss!


Shiba-No-Kai är den officiella rasklubben shiba inu i Sverige och som via Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Shiba-No-Kai är japanska och betyder shibans klubb.


Vi tillämpar rullande medlemskap, vilket innebär att du är medlem 1 år från den månaden du betalar in din medlemsavgift


Som medlem i klubben får du


  • Vår fina klubbtidning, Shiban, som utkommer fyra gånger per år hem i brevlådan


  • Möjlighet att ställa ut din shiba vid Shibaspecialen som hålls en gång per år


  • Möjlighet att delta i lokalföreningarnas arrangemang runt om i landet


  • Som medlem i Shiba-No-Kai är du också automatiskt medlem i SSUK.


Vill du veta mer så tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Du hittar våra kontaktuppgifter på fliken Om oss.


Medlemsavgiften är från och med  2019 är 350 kronor/år (utlandsboende 450 kr). Familjemedlem kostar 100 kronor per år. 


Klicka här för att bli medlem

Klicka här för övrig info, klicka öppna medPolicy för hantering av personuppgifter.          

För ytterligare information se www.skk.se/pub


Shiba No-Kais riktlinjer för dataskydd och integritet

Föreningen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker 

ansvarsfullt och i enlighet med dataskyddsförordningen.


Föreningen Shiba No-Kai (nedan kallad Föreningen) värnar om din personliga integritet och i dessa riktlinjer förklaras hur dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen. Föreningen ansvarar för att de personuppgifter som behandlas endast får användas för avsett ändamål. Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@shiba-no-kai.com.


Dessa riktlinjer gäller från och med 2018-05-25 och tills vidare. Riktlinjerna revideras årsvis.


1. Vilka personuppgifter som behandlas

Föreningen behandlar personuppgifter om medlemmar, förtroendevalda och deltagare i aktiviteter (utbildningar, kurser,

utställningar, tävlingar med mera). Genom att tillhöra dessa kategorier godkänner du att Föreningen lagrar och hanterar

personuppgifter. De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till aktiviteter som utställningar, prov, tävlingar och kurser. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar. Föreningen hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig, samarbetspartner eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.


Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Föreningen lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av 

avtal och dels med Föreningens berättigade intresse som rättslig grund.


När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi komma att samla in och spara information om dig, t ex:


  • person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer.
  • enhetsinformation - tex ip-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, etc.
  • geografisk information - var du befinner dig geografiskt.


Är du inte medlem hos oss behöver vi ett specifikt samtycke för att kommunicera med dig. Vill du inte längre motta 

kommunikation från oss kan du e-post till dataskydd@shiba-no-kai.com


Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i 

 dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.2. Syftet med behandling av personuppgifter

Syftet med att spara denna information är för att Föreningen ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Föreningen använder informationen för att komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang. Uppgifterna används även av Föreningen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.


Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från Föreningen. Vill du

inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta Föreningen på dataskydd@shiba-no-kai.com


3. Hur lagras personuppgifterna

Föreningen lagrar personuppgifter på datorer, i molntjänster, och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer t ex styrelsemedlemmar. Föreningen avser att behandla all data inom EU/EES.


4. Delning av information

Föreningen kan komma att dela din information med tredje part, t.ex. myndigheter, Svenska Kennelklubben (SKK) och

Svenska spets- och urhundsklubben (SSUK). Föreningen kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


5. Hur lång tid sparas dina personuppgifter

En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemsskapet upphörde.

Personuppgifter i styrelseprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl.


Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas t ex sju år i enlighet med

Skatteverkets regelverk.


Prenumererar du på eventuella nyhetsbrev, sparar vi din information tills dess att du avsäger dig prenumerationen eller

begär att bli raderad.


Har du kontaktat oss i annat ärende, sparar vi dina uppgifter som längst i sex månader.


6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att avsluta

Föreningens lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Föreningens intressen inte väger tyngre än din

önskan om radering. Du kontaktar oss på dataskydd@shiba-no-kai.com


Du har även rätt att få information om det inträffar ett intrång i vårt dataregister. Sker detta kontaktar vi dig i första hand

via e-post, annars via annan föredragen kommunikationsväg.