Hem

              Styrelse och kommittéer 2022

                                          Nyhet:

Fr o m 1 maj ökar vi föreningens bidrag för att göra BPH till 200 kronor. Du som tidigare gjort BPH under 2021 – 2022 meddela vår kassör Ann Gullbransson, så skickar vi bidraget till dig. Kontaktuppgift: Ann.gullbransson@shiba-no-kai.com

 


Nytt RAS-kompendium


Avelsrådet har nu arbetat fram ett dokument för rasspecifika avelsstrategier. Detta är nu översänt till SSUK, som har rasansvar för shiban, för godkännande. Läs förslaget:


                                   "Klicka här"