Om oss nytt 2022

Shiba-No-Kai:s Verksamhetsplan för 2022


Verksamhetsplanen är beroende av pandemins påverkan på verksamheten. 

 

 • Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.

 

  • Mål: att fler shibor ska genomföra BPH och att klubben ska sponsra deltagande

 

  • Mål: att fler shibor ska ställas ut varvid klubben kommer att hålla ringträning för personer som inte normalt tävlar med sina hundar

 

 • Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i landet involverade i klubbens arbete.

 

 • Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året.

 

 • Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai genom att informera om shibor samt aktivt arbeta med Facebook och hemsidan, samt bidra med rasbeskrivning i tidningen Härliga Hund.

 

 • Delta på SSUK,s konferenser och Fullmäktige.

 

 • 2022 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med Hallands kennelklubb den 10 juli 2022 i Tvååker, Varberg

 

 • Arbete inför domarkonferens 2022 fortgår.

 

 • Påbörja planering av utställningen 2023 och 2024.

 

 • Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, samt årets Utställningsveteran.  Uppdatera reglerna för lydnadsshiban.

 

 • Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina ägare gör gott för rasen.