Uppdragslista

Uppdragslista Shiba-No-Kai, 2022 Uppdaterad 2022-04-01

Styrelse

Ordförande 

Anette Henriksson

0730-333480

anette.henriksson@shiba-no-kai.com

Vice ordförande
Susanne Larsson
072-231 10 06
susie.larsson@shiba-no-kai.com

Sekreterare

Susanne Larsson
072-231 10 06
susie.larsson@shiba-no-kai.com

Kassör

Ann Gullbransson
070-509 72 75
ann.gullbransson@shiba-no-kai.com


Styrelseledamot

Ann Gullbransson

070-509 72 75

ann.gullbransson@shiba-no-kai.com


Styrelseledamot
Madeleine Lundell

0550-814 35, 070-468 90 89

madeleine.lundell@shiba-no-kai.com

Styrelseledamot

Inger Persson

040-15 05 74, 070-816 94 35

inger.persson@shiba-no-kai.com

Suppleant 1
Terese Blomström
0768-302067
terese.blomstrom@shiba-no-kai.com

Suppleant 2
Roksana Wickman
762-86 04 93
oksana.wickman@shiba-no-kai.com

Revisor

Nina Björnsdotter

nina.bjornsdotter@gmail.com


Revisor
Eva Kovac
Telefon: 0707910414

stallbfg@gmail.com

Revisorssuppleant

Karin Färnlöv Bengtsson

karin.farnlov@telia.com

Revisorssuppleant

Lena Allén
T0709-966921
Lena.allen@live.se

Valberedning


Ann-Sofie Lovlycke, sammankallande

annsofie.lovlycke@shiba-no-kai.com


Helene Skilström
0736-56 57 67


Sabina Anjert
0730-433920
sabinnaa_@hotmail.com

Hemsidan


Webmaster
Hans Hagström

0761-99 76 72

webmaster@shiba-no-kai.com


Anette Henriksson
0730-33 34 80
anette.henriksson@shiba-no-kai.com

Avelskommitté


Inger Persson

040-15 05 74, 070-816 94 35

nger.persson@shiba-no-kai.com


Medeleine Lundell
070-468 90 89
madeleine.lundell@shiba-no-kai.com

Lokalavdelningar


Skåne Elisabeth Novén Bäckström


Göteborg Britt-Marie Andersson Hasse Ericsson


Stockholm Lotta Arborelius


Småland Helene Lundin


Värmland Helena Skoglund


Hälsingland AnnSofie Lovlycke

Tidningsredaktion


Redaktör
Per Skog

0705-22 64 80

per@shiba-no-kai.com


Helena Löfvendahl

08-88 30 80

lofvendahl@shiba-no-kai.com


Lotta Arborelius

08 60727 25

arborelius@shiba-no-kai.com


Ansvarig utgivare

Anette Henriksson

073-033 34 80
anette.henriksson@shiba-no-kai.com


Susann Larsson

076-810 89 03

susie.larsson@shiba-no-kai.com


AnnSofie Lovlycke
annsofie.lovlycke@shiba-no-kai.com

Övriga uppdrag


Medlemsansvarig

Anette Henriksson

Ann Gullbransson


Resultat/Tävlingsansvarig

OfeliaOlsson

Susann Larsson


Lokalavdelningsansvarig

Roksana Wickman


Avel-/uppfödarkontakt

Madeleine Lundell


Facebook

Anette Henriksson

Susann Larsson


Domarkonferensansvarig

Susann Larsson


BPH

Susann Larsson

Terese Blomström


Utställningskommitté


Susann Larsson, CUA

072-231 10 06

susie.larsson@shiba-no-kai.com


Madeleine Lundell
0550-81435, 070-468 90 89
madeleine.lundell@shiba-no-kai.com


Roksana Wickman
762-86 04 93
roksana.wickman@shiba-no-kai.com