Uppdragslista

Uppdragslista Shiba-No-Kai, 2023 Uppdaterad 2023-07-01

Styrelse


Ordförande
Susanne Larsson
072-231 10 06
susie.larsson@shiba-no-kai.com

Vice ordförande

Inger Persson

040-15 05 74, 070-816 94 35

inger.persson@shiba-no-kai.com


Sekreterare

Roksana Wickman
0762-86 04 93
roksana.wickman@shiba-no-kai.com


Kassör

Ann Gullbransson
070-509 72 75
ann.gullbransson@shiba-no-kai.com


Styrelseledamot

Ann Gullbransson

070-509 72 75

ann.gullbransson@shiba-no-kai.com


Styrelseledamot
Madeleine Lundell

0550-814 35, 070-468 90 89

madeleine.lundell@shiba-no-kai.com

Styrelseledamot

Inger Persson

040-15 05 74, 070-816 94 35

inger.persson@shiba-no-kai.com


Styrelseledamot

Roksana Wickman
0762-86 04 93
roksana.wickman@shiba-no-kai.com


Suppleant 1

Anette Henriksson
0730-33 34 80
anette.henriksson@shiba-no-kai.com


Suppleant 2

Terese Blomström
0768-302067
terese.blomstrom@shiba-no-kai.com


Revisor

Nina Björnsdotter

nina.bjornsdotter@gmail.com


Revisor
Eva Kovac
Telefon: 0707910414

stallbfg@gmail.com


Revisorssuppleant

Karin Färnlöv Bengtsson

karin.farnlov@telia.com


Revisorssuppleant

Lars BäckströmValberedning


Sammankallande

Urban Stenberg

urban.stenberg@shiba-no-kai.com


Sandra Eriksson

0707-792332


Sabina Anjert
0730-433920
sabinnaa_@hotmail.com

Hemsidan


Webmaster
Hans Hagström

0761-99 76 72

webmaster@shiba-no-kai.com


Anette Henriksson
0730-33 34 80
anette.henriksson@shiba-no-kai.com

Lokalavdelningar


Skåne Elisabeth Novén Bäckström


Göteborg Britt-Marie Andersson Hasse Ericsson


Stockholm Lotta Arborelius


Småland Helene Lundin


Värmland Helena Skoglund


Hälsingland AnnSofie Lovlycke

Tidningsredaktion


Ansvarig utgivare

Susanne Larsson

076-810 89 03

susie.larsson@shiba-no-kai.com


Redaktör
Per Skog

0705-22 64 80

per@shiba-no-kai.com


Redaktion

AnnSofie Lovlycke
annsofie.lovlycke@shiba-no-kai.com


Urban Stenberg

urban.stenberg@shiba-no-kai.com


Susanne Larsson

076-810 89 03

susie.larsson@shiba-no-kai.com


Anette Henriksson

073-033 34 80
anette.henriksson@shiba-no-kai.com

Avelsrådskommitté


Inger Persson

040-15 05 74, 070-816 94 35

inger.persson@shiba-no-kai.com


Medeleine Lundell
070-468 90 89
madeleine.lundell@shiba-no-kai.com

Övriga uppdrag


Medlemsansvarig

Susanne Larsson


Resultat/Tävlingsansvarig

OfeliaOlsson, Susann Larsson


Lokalavdelningsansvarig

Roksana Wickman


Avel-/uppfödarkontakt

Madeleine Lundell


Facebook

Anette Henriksson,Susann Larsson


Domarkonferensansvarig

Susanne Larsson


BPH

Susanne Larsson,Terese Blomström


Aktivitetsansvarig

Roksana Wickman,Terese Blomström

Utställningskommitté


Susanne Larsson, CUA

072-231 10 06

susie.larsson@shiba-no-kai.com


Madeleine Lundell
0550-81435, 070-468 90 89
madeleine.lundell@shiba-no-kai.com


Roksana Wickman
762-86 04 93
roksana.wickman@shiba-no-kai.com