Klubbtidning shiban

Grundad 1983

Shiban

 

Shiba-No-kais klubbtidning

 


Redaktion för tidningen består av:


Lotta Arborelius : arborelius@shiba-no-kai.com

                      Annika Mårtensson: info@chonix.se

    Annika Larsson: annika.larsson@shiba-no-kai.com

 Annette Wilén: annette.wilen@shiba-no-kai.com

   Helena Löfvendahl: lofvendahl@shiba-no-kai.com


 

Vi publicerar årligen fyra nummer av tidningen och är hjärtligt tacksamma för att få inspel från våra medlemmar. Mejla gärna egna bidrag såsom artiklar, foton, tips och idéer. Tillsammans skapar vi läsvärda shibatidningar!


Mejla till någon i redationen i god tid före manusstopp enligt nedan:


  

Manusstopp:           Utgivning


Nr 1:            15 februari                Vår

Nr 2:            15 maj                      Sommar

Nr 3:            15 augusti                 Höst

Nr 4:            15 November             Vinter

 

2015
2016
2017
2018
2019
2020