Klubbtidning shiban

Shiban

 

Shiba-No-kais klubbtidning

 


Redaktion för tidningen består av:


Lotta Arborelius : arborelius@shiba-no-kai.com

                   Annika Mårtensson: info@chonix.se

      Annika Larsson: annika.larsson@shiba-no-kai.com

Annette Wilén: annette.wilen@shiba-no-kai.com

   Helena Löfvendahl: lofvendahl@shiba-no-kai.com


 

Vi publicerar årligen fyra nummer av tidningen och är hjärtligt tacksamma för att få inspel från våra medlemmar. Mejla gärna egna bidrag såsom artiklar, foton, tips och idéer.


Tillsammans skapar vi läsvärda shibatidningar!  

Manusstopp:           Utgivning


Nr 1:            15 februari             Vår

Nr 2:            15 maj                   Sommar

Nr 3:            15 augusti              Höst

Nr 4:            15 November          Vinter


Grundad 1983